Niet Stemmers - Lijst 22

Iedereen die heeft gestemd, bedankt!

Foto: ANP

Veelgestelde vragen

Waarom doen wij dit

Er zijn veel mensen die het vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt, daarom niet op een bepaalde partij willen stemmen en dus op 15 maart thuisblijven. Maar met thuisblijven heb je geen enkele invloed op de zetelverdeling en in feite bevestig je die. Eigenlijk gaat je stem naar alle partijen.
Politieke partijen hebben helemaal geen last van de thuisblijvers, ze kunnen gewoon de dag na de verkiezingen de 150 zetels verdelen, ongeacht de opkomstcijfers.

Daar gaan wij een einde aan maken. Niet Stemmers vindt dat de politieke partijen geconfronteerd moeten worden met de lege zetels van de niet-stemmers.

Wat is het

Niet Stemmers biedt kiezers de mogelijkheid om duidelijk te maken dat het in de politiek anders kan en anders moet.

Waarom gaan wij niets doen

Wanneer mensen die niet willen gaan stemmen zich door Niet Stemmers aangesproken voelen en op ons gaan stemmen dan weten wij niets van deze kiezers. Wij weten alleen maar dat zij van plan waren om niet te gaan stemmen en dat nu toch gaan doen.
Onze kiezers zullen zeer verschillende standpunten en meningen hebben. Bij alles wat wij zouden doen zou een deel van de achterban dat ok vinden en weer een ander deel zou dat helemaal niet ok vinden. De enige manier waarop wij onze achterban kunnen vertegenwoordigen is doen wat we hebben beloofd en waar de hele achterban zich in kan vinden: de zetels leeglaten.

Krijgen jullie betaald

Onze kamerleden zullen hun salaris afstaan. Uiteraard wordt er gewerkt en worden er kosten gemaakt, ook om aan de verkiezingen mee te kunnen doen en zetels te behalen, daar zal voor worden betaald. Maar er zal veel geld over zijn en dat geld gaan wij een bestemming geven. U kunt suggesties doen en wij maken dan een lijst met 10 bestemmingen. Mail uw suggestie naar info@nietstemmers.nl.

Hoe kan ik meedoen

Wij zijn geen partij in de traditionele zin. Er is geen geoliede ‘partij-organisatie’ en er is geen gevulde bankrekening.
De gevestigde politiek is niet van ons gediend en zal ons doodzwijgen. Bovendien gaan wij niet werven en dus niet vertellen dat het beter is om op ons te stemmen dan op een andere partij.
Ons doel is Niet Stemmers verder bekend maken en de niet-stemmer bereiken. Wat wij de komende tijd nodig hebben is financiële ondersteuning middels donaties en vrijwilligers die Niet Stemmers aandacht geven, vooral ook op social media. Delen en verwijzen naar onze website wordt gewaardeerd.
Iedereen die iets wil doen kan zich melden via info@nietstemmers.nl.

Welke oplossing bieden jullie

Wij bieden een oplossing voor mensen die niet op één bepaalde partij willen stemmen en die ook niet de zetelverdeling passief willen bevestigen door niet te stemmen (of blanco/ongeldig te stemmen). Die oplossing is: eigen zetels.

Wat willen jullie bereiken

Wij willen zichtbaar maken dat er veel mensen zijn die uitgekeken zijn op de manier waarop op dit moment politiek wordt bedreven, maar wel bereid zijn naar de stembus te gaan om dat duidelijk te maken. Er kan nu neutraal gekozen worden en wij verwachten dat daardoor meer mensen zullen gaan stemmen.

Gaan jullie in de Kamer zitten

Nee, wij vinden dat het leeglaten van de zetels de beste maar ook de enige manier is om onze kiezers te vertegenwoordigen.

Waarom niet gewoon blanco stemmen

Tot 2008 kon gekozen worden tussen een hokje rood maken en ongeldig stemmen.
In 2008 is de blanco stemmer in de Kieswet erkend en vanaf dat moment is er een onderscheid tussen blanco stemmen en ongeldig stemmen. Maar nog steeds hebben zowel de blanco stemmer, de ongeldig stemmer en ook de niet-stemmer geen enkele invloed op de uitslag van de verkiezingen. Volledige erkenning van de blanco stemmer zou kunnen door de blanco stemmer bij het behalen van de kiesdeler een eigen (blanco) zetel te geven. Daarmee zouden zij in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn.
Maar tot het zover is kunnen de blanco stemmers hun eigen zetels alleen krijgen door op Niet Stemmers te stemmen.

Wat zijn jullie standpunten

Wij hebben geen standpunten omdat wij de standpunten van onze kiezers niet kennen.

Wie zijn de kandidaten

De kandidaten zijn personen die elkaar goed kennen en volledig vertrouwen.
Bij het samenstellen van de kandidatenlijst is betrouwbaarheid het enige criterium geweest.
Het is volkomen onbelangrijk wie er niet op een zetel gaat zitten, terwijl wel erg belangrijk is dat het kamerlid daar niet gaat zitten en dat er afstand wordt gedaan van het salaris.

Wat is het effect van lege zetels

Politici zijn bang voor lege zetels omdat die hen constant confronteren met de kiezers die geen vertrouwen in het politieke bedrijf van nu hebben. Dat sommige politici nu al roepen zich van lege zetels niets aan te zullen trekken bewijst keihard dat ze zich al helemaal niets van de thuisblijvers zullen aantrekken. Wij denken dat dit grote woorden zijn en dat het leegblijven van zetels grote aandacht zal krijgen in binnen- en buitenland.

Wat als jullie de grootste partij worden

Dan is er een zeer fundamenteel probleem blootgelegd dat ook dringend blootgelegd moest worden.

Hoeveel procent van de stemgerechtigden moet gaan stemmen om geldige verkiezingen te hebben

Er is geen ondergrens voor de opkomst.
Dat betekent dat bij elke opkomst de 150 kamerzetels verdeeld worden, dus zelfs wanneer de opkomst maar 10% zou zijn.

Cijfers 2012:
Aantal inwoners 16.8 miljoen
Stemgerechtigden 12.6 miljoen
Geldig uitgebrachte stemmen 9.4 miljoen
Meerderheid: 4.8 miljoen

4.8 miljoen is 28.5% van 16.8 miljoen.

28.5% beslist dus over 100%.
Wanneer de opkomst lager is daalt ook die 28.5%.

Wat was de opkomst in 2012

Maar liefst 25% van de stemgerechtigden is ‘thuisgebleven’. Zij zouden goed geweest zijn voor 37 lege zetels.

Helaas doen jullie niet mee in mijn kieskring, maar kan ik niet toch op jullie stemmen?

Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen, dat kan dus ook wanneer u wilt stemmen op een partij die in uw gemeente niet mee mag doen.

Kan de ‘proteststemmer’ bij jullie terecht

Een proteststemmer stemt niet op een partij waar hij achter staat want dan zou hij een echte stemmer zijn.
De partij waar hij op stemt beschouwt hem wel als achterban en gaat met de stem van de proteststemmer politiek bedrijven. Politiek die de proteststemmer vaak helemaal niet wil.
Wij bedrijven geen politiek terwijl stemmen op Niet Stemmers het sterkste protest is.
Stemmen op ons is de enige manier om tegen iedereen te stemmen.

Doneer

Donaties zullen alleen gebruikt worden om aandacht te genereren.

Naam*

E-mailadres*

Bedrag €*


Vereniging voor Niet Stemmers
Roelof Hartstraat 31
1071 VG Amsterdam
KvK 40538433
NL91 INGB 0007 3871 63

Donaties kunnen ook in Gulden